„Rozwiń skrzydła” to stowarzyszenie działające na rzecz dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja ta powstała pod koniec 2013 r. i objęła swoimi skrzydłami wychowanków OSW z Kisielic, żeby wspierać ich w drodze do rozwinięcia własnych skrzydeł i zdobycia jak najwięcej umiejętności, które doprowadzą do maksymalnego osiągnięcia samodzielności w stosunku do możliwości psycho–fizycznych naszych podopiecznych.

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KISIELICACH
Ul. Daszyńskiego 12
14-220 Kisielice
telefon stacjonarny: 48 55 275 60 30
fax: 48 55 275 60 30
e-mail: kontakt@sosw.com.pl