Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprasza i zachęca rodziców do skorzystania z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dzieci posiadające opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z dodatkowych zajęć terapeutycznych z pedagogiem, logopedą, psychologiem, hipoterapeutą, rehabilitantem i innymi specjalistami. Zapraszamy!

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie posiadają opinii mogą kontaktować się w tej sprawie z Ośrodkiem tel. 552756030 lub 502021920.
 

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KISIELICACH
Ul. Daszyńskiego 12
14-220 Kisielice
telefon stacjonarny: 48 55 275 60 30
fax: 48 55 275 60 30
e-mail: kontakt@sosw.com.pl